Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ:
ΤΕΧΝΙΚΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ:

  6η ΟΜΑΔΑ                                                                      7η ΟΜΑΔΑ


8η ΟΜΑΔΑ                                                                                       9η ΟΜΑΔΑ
   

 
10η ΟΜΑΔΑ

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                     ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές.
  • Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
  •  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
  •   Να διαπιστώσουμε ποιες διαφημίσεις προβάλλονται συχνότερα από την τηλεόραση.