Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

    Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια πρακτική επίλυση των σχολικών συγκρούσεων και εφαρμόζεται με το διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση. Αποτελεί μια μορφή ειρηνικής επίλυσης επιθετικών συμπεριφορών, η οποία οργανώνεται και εφαρμόζεται εντος του σχολικού πλαισίου, ως εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας. Μια ομάδα μαθητριών και μαθητών εκπαιδεύεται και λειτουργούν ως διαμεσολαβήτριες και διαμεσολαβητές. Εφαρμόζεται διδάσκοντας τεχνικές διαπραγμάτευσης συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων και αυτοδυνάμωσης των επλεκόμενων.Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

   

Στη σχολική διαμεσολάβηση οι μαθήτριες και οι μαθητές συζητούν ανοιχτά χωρίς να δέχονται κριτική από τους διαμεσολαβητές, εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους και διερευνούν όλοι μαζί τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους.