Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Συμμετοχή του σχολείου μας σε διαγωνισμό κόμικς!
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών (2013), και με αφορμή την εικοστή επέτειο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που τέθηκε σε ισχύ το 1993), είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στους εφήβους μαθητές να καταθέσουν τη σκέψη και τον προβληματισμό τους για τον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά και της ίδιας της ΕΕ στη διεθνή κοινότητα σήμερα. Παρακάτω θα δείτε δικά μας κόμικ που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό: