Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

“Young Business Talents”


                                            
Στη σύγχρονη εποχή, όπου δεσπόζει ένα γενικότερο κλίμα πνευματικής ρηχότητας και πολιτιστικής παρακμής, το σχολείο θεωρείται ως ένας θεσμός που δεν κατορθώνει να παιδεύσει τους διδασκόμενους του και ως ένα βαθμό υπεύθυνο γι’ αυτόν τον εκμαυλισμό της κοινωνίας. Επιπροσθέτως προσάπτονται υπεράριθμες κατηγορίες για την στυγνή εκμάθηση των σχολικών μαθημάτων χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση στην πεμπτουσία της διδακτέας ύλης. Ενώ δεν παραλείπεται να τονιστεί ο μονοδιάστατος χαρακτήρας της εκπαίδευσης, ο οποίος, ιδίως στα δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν προάγει την άμεση επαφή των εφήβων με την αγορά εργασίας.

Η αλήθεια είναι πως οι παραπάνω απόψεις δεν δύναται να έχουν παλλαϊκή ισχύ. Σαφώς και ορισμένα σχολεία θα βρίθουν αρνητικών στοιχείων, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός θεσμός στο σύνολο του δυσλειτουργεί. Ευτυχώς αισθάνομαι περήφανη και χαρούμενη που φοιτώ σε ένα σχολείο που δεν διαθέτει κανένα από τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται.

Στο 4ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης οι διδάσκοντες έχουν μεριμνήσει εδώ και πολλά έτη να διανθίζουν το αποστεωμένο και επιβαρυμένο σχολικό πρόγραμμα με ποικίλες προσοδοφόρες δραστηριότητες όπως μαθήματα υποκριτικής και χορωδίας, συμμετοχή σε αγώνες των τοπικών δημόσιων σχολείων ακόμη και δημιουργία αυτής εδώ της εφημερίδας μέσω της οποίας μου δόθηκε η ευκαιρία να σας εξωτερικεύσω ορισμένα διανοήματα μου.

Θα ήθελα λοιπόν να καταστήσω γνωστό ένα ετήσιο διαγωνισμό στον οποίο έλαβε μέρος το σχολείο μας και ο οποίος συνέδραμε όχι μόνο στη διεύρυνση των γνωστικών μας οριζόντων, αλλά και στο να γευτούμε εξ επαφής την αγορά εργασίας με αναπόδραστη απόληξη έναν αποτελεσματικότερο επαγγελματικό προσανατολισμό από αυτόν που μας χαρίζουν τα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό επιχειρηματικού περιεχομένου ονόματι «Young Business Talents». Σ’ αυτόν χρησιμοποιήθηκε ένας προηγμένης τεχνολογίας προσομοιωτής ο οποίος επέτρεπε στον έκαστο μαθητή να εξασκηθεί στην λήψη όλων των αποφάσεων μέσα σε μια εικονική εταιρεία, την εταιρία της ομάδας του. Οι ομάδες απαρτίζονταν από τρία έως τέσσερα άτομα, άνευ προϋποθέσεων για εξειδικευμένες γνώσεις ή καλύτερο βαθμολογικό επίπεδο, οπότε ευκόλως αντιλαμβανόμαστε τον καθολικό χαρακτήρα του διαγωνισμού. Σκοπός του καθίσταται η άρτια δομημένη, οργανωμένη και κυρίως κερδοφόρα διαχείριση της εταιρίας του καθενός. Ωστόσο, σ’ αυτό το σημείο αναφύεται εύλογα το εύστοχο ερώτημα: «υπό ποίους όρους κρίνεται μια επιχείρηση αποδοτική;», στο οποίο αξίζει να προσδώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή. Το «Young Business Talents», οχυρώνει τα βασικά θεμέλια του στην αρχή της αλληλεπίδρασης. Αναλυτικότερα η παραγωγικότητα μιας ομάδας επηρεάζεται από την απόδοση των υπολοίπων και το τελικό αποτέλεσμα επέρχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαχείριση μίας εταιρίας έναντι των άλλων, και όχι με γενικά κατοχυρωμένα και αντικειμενικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό κοσμεί τη διοργάνωση με αυθεντικά στοιχεία καθώς και στην πραγματική ζωή μια επιχείρηση κηρύσσεται η πιο επιτυχής επειδή καταφέρνει να επιδείξει την καλύτερη τακτική σε σχέση με τις ανταγωνιζόμενες της. Εν παραλλήλως ο διαγωνισμός κατέχει ιδιάζον ρόλο στη ζωή των μαθητών λόγω των πολυπληθών πλεονεκτημάτων του. Κατ’ αρχάς δίδεται η μοναδική δυσεύρετη ευκαιρία στους νέους  να βιώσουν το επιχειρηματικό γίγνεσθαι εκ των έσω σε πραγματικές διαστάσεις. Διότι τα μέλη των ομάδων αναλαμβάνουν τα χρέη ενός υπεύθυνου γενικής διοίκησης μίας επιχείρησης. Εντούτοις λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις για την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς και την τιμή της στην οποία θα ανέλθει το πωλούμενο προϊόν. Ακόμη ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ένας θεματοφύλακας εμπειριών γιατί το άτομο συλλέγει περισσότερα στοιχεία ώστε να κρίνει ευθέως και ενδελεχώς αποφασίσεις σχετικές με το συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο. Αυτό λειτουργεί υποβοηθητικά στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του. Ουκ ων λίγες όμως δεν είναι και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται από την συμμετοχή στην διοργάνωση. Καλλιεργούνται η ευθυκρισία, η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα, ενώ συγχρόνως αναπτύσσονται η συναίσθηση του χρέους, της προσφοράς και της συνέπειας. Αυτό συμβαίνει διότι οι έφηβοι έχουν ως αδήριτη υποχρέωση να σχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο σε οριοθετημένο χρονικό διάστημα και σαφώς το πλάνο αυτό αποβλέπει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο κέρδος. Τελευταίο λυσιτελές όφελος διαγράφεται το δελτίο πιστοποίησης για την συμμετοχή  στο «Young Business Talents» το οποίο λαμβάνουν οι συμμετέχοντες και μπορεί να προσαρτηθεί στο βιογραφικό σημείωμα τους.
Από το δικό μας εκπαιδευτικό ίδρυμα στο διαγωνισμό εγγραφήκαμε έξι ομάδες αποτελούμενες από μαθητές της Β Λυκείου του πρώτου τμήματος θετικής κατεύθυνσης ύστερα από επίμονη προτροπή του καθηγητή κου Γιάννη Χριστόφορου στο πλαίσιο του μαθήματος Project. Έτσι, από το Νοέμβριο του 2014 ξεκίνησε μια μαζική προσπάθεια για μέγιστη απόδοση στο διαγωνισμό, απαλλαγμένη από τα άγχη και τις εντάσεις,  που προκαλεί συνήθως το πολύωρο σχολικό πρόγραμμα, και κυριαρχούμενη από ένα ενθουσιασμό, μια ανεξήγητη προσμονή για διάβαση του άγνωστου αυτού ποταμού, που λέγεται «Young Business Talents». Εν συνεχεία, καθώς ο χρόνος περνούσε, κανείς δεν ανέμενε την ουτοπική συμμετοχή του στους τελικούς αγώνες, όλοι όμως ενδόμυχα το προσδοκούσαμε. Εν τέλει, για να μην μακρηγορώ, κατόρθωσε η ομάδα Titanium που έλαβα μέρος να προκριθεί στο τελευταίο στάδιο της διοργάνωσης υπό την αρχηγεία της μαθήτριας  Μαρίας Καλλίτσης, τις μεστές και σχεδόν αλάνθαστες καθοδηγήσεις του μαθητή Γεράσιμου Καλύβα και την ανεκτίμητη διορατικότητα και συμβολή του μαθητή Σπύρου Καζάκου.
Και όπως είπε και ο σπουδαίος αρχαίος έλληνας ιστορικός Πλούταρχος «μέτρον βίου το καλόν ου το χρόνου μήκος», στη ζωή οι εξέχουσες στιγμές αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Στις 23 Μαρτίου 2015 κληθήκαμε από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ΝΕΡΙΤ στην ταξιδιωτική εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα» να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό αυτόν τον εναργή διαγωνισμό. Και το όντις δώσαμε το παρόν την ημέρα εκείνη βιώνοντας μια αλησμόνητη εμπειρία καθώς αισθανθήκαμε πως οι κόποι μας αμείφθηκαν με την κοινοποίηση της πολύμηνης εργασίας μας, και είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τα διανθήματα μας και την συγκινησιακή αντιμετώπιση μας απέναντι σ’ αυτή τη διοργάνωση.
Ο τελικός διαγωνισμός έλαβε χώρα στο γήπεδο ΜΕΤΣ στην Αθήνα με 75 ομάδες, 280 μαθητές Λυκείου και τους καθηγητές τους από όλη την Ελλάδα. Διήρκησε 7 ώρες στο τέλος των οποίων ανακοινώθηκαν υπό την διάχυτη αγωνία όλων οι νικητές και οι 14 πρώτες θέσεις. Η δική μας ομάδα, μετά λύπης, δεν συμπεριλήφθηκε στους ανακοινωθέντες. Τουλάχιστον, δεν στερήθηκε την ευκαιρία να απολαύσει άμεσα την πανηγυρική γιορτή του τελικού, στην οποία όλοι οι έφηβοι είχαμε αναδειχθεί νικητές στον εαυτό μας υπερβαίνοντας τις δυνάμεις μας.
Αξίζει επιπλέον να μην λησμονηθεί και ο θεμελιώδης και ενεργός ρόλος του υπεύθυνου καθηγητή στον διαγωνισμό αυτό. Ο καθηγητής αντιπροσώπευε το άτομο που συντόνιζε τις σκέψεις και τις στρατηγικές μας. Ένα άτομο που εναρμόνιζε την απαραίτητη συνεργασία των μελών της ομάδας. Ο κύριος Χριστόφορος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως το πιο άκαμπτο έρισμα στο οικοδόμημα των προσπαθειών μας. Όντας ένας άρτια κατηρτισμένος οικονομολόγος, διαφαινόταν ο πλέον κατάλληλος για να μας συμβουλέψει, να μας προτρέψει, να μας επιστήσει την προσοχή, να μας διορθώσει, να μας εμψυχώσει. Και τον ευχαριστούμε βαθύτατα.
Καταληκτικά, σε μία τεχνοκρατική κοινωνία που μαστίζεται από αμέτρητα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, κρίση αξιών, θεσμών και εξαχρείωση του ανθρώπινου γένους, οφείλουμε να αρχίσουμε από την απλή βελτίωση για να φτάσουμε στη σύνθετη και στην πολύπλοκη. Η νέα γενιά έχει λάβει την πολύτιμη σκυτάλη επαναπροσδιορισμού της ζωής. Μέσα από το «Young Business Talents», και το κάθε   «Young Business Talents» οι νέοι θα συνεχίσουν να ονειρεύονται, να ενεργοποιούνται και να δραστηριοποιούνται, να οξύνουν το νου τους και να διανοίγουν το πνεύμα τους. Με αυτό τον τρόπο, ανατέλλει μία ελπίδα εξάλειψης της νοσηρότητας της εποχής μας και κυριαρχίας της συνεχούς και αέναης προόδου.

Κατερίνα Δακτυλίδη Β1

Εδώ μπορείτε να δείτε τη συμμετοχή μας στην εκπομπή της ΝΕΡΙΤ : "ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ" (στο 1.15΄)